Hva er RSS

RSS er noe alle blogger og de fleste nyhetsmedia har innstalert som gjør at du som leser lett kan få beskjed når det kommer noe nytt på nettstedet, uten å faktisk gå til nettstedet.
Du kan bruke en RSS leser, de to mest vanlige er bloglines.com og googlereader.com, eller du kan få oppdateringer tilsendt på e-post.
Når du har satt opp en RSS leser, så går du til leseren, og der kan du så se hvilken blogger som er oppdatert. Du kan lese hele eller deler av blogginleggene, eller du kan klikke deg inn på bloggen om du vil.