Oversikt over fugler i hagen

Dette er en oversikt over fugler jeg har/har hatt besøk av i hagen, med lenker til bloggposter om disse, bloggpostene inneholder som oftest flere bilder av fuglene.

Standfugl = Fuglen bor stort sett i samme område hele året
Trekkfugl = Fuglen trekker sørover på vinteren
Dersom fuglen har forskjeller i drakt etter kjønn og årstid så er det som oftest beskrevet i eventuell faktapost.

Kjøttmeis, Parus Major
* Lengde 13.5-15cm
* Lite forskjell på kjønnene, men hannen har bredere magestripe.
* Standfugl
* Lenke til sang
* Faktapost med video og alle poster

Blåmeis, Parus Caeruleus
* Lengde 10,5-12cm
* Lite forskjell på kjønnene.
* Standfugl
* Lenke til sang
* Faktapost, og  Alle poster

Spettmeis, Sitta europaea
* Lengde 12-14,5cm
* Kjønnene er ganske like.
* Standfugl.
* Løper gjerne både opp og ned trestammer.
* Lenke til sang.
* Faktapost om spettmeisen, og  Alle poster

Toppmeis, Parus Cristatus
* Lengde 10,5-12 cm
* Kjønnene er ganske like
* Standfugl
* Lenke til sang
* Enkel faktapost og alle poster

Grønnfink, Carduelis Chloris
* Lengde 14-16 cm
* Hannens drakt har sterkere grønn og gulfarger, hunnens er mer brun.
* Kan både overvintre og trekke sydover.
* Lenke til sang
* Faktapost og alle poster

Bokfink, Fringilla coelebs
* Lengde 14-16 cm
* Hannens og hunnens drakt er ulike, like vingebånd
* Trekkfugl, kan sporadisk overvintre syd i Norge.
* Lenke til sang
* Faktapost og alle poster

Bjørkefink, Fringilla Montifringilla
* Lengde 14-16 cm
* Trekkfugl, men kan overvintre i sydnorge. Er kun hos meg på mellomlanding i trekk.
* Stor forskjell i drakt både i kjønn og sesong.
* Lenke til sang
* Faktapost, og alle poster

Grønnsisik, Carduelis Spinus
* Lengde 11-12,5 cm
* Kjønnene har ulik drakt (se faktapost)
* Trekkfugl, men man overvintre i sørlige Norge, da ofte i store streifende flokker.
* Lenke til sang
* Faktapost, og alle poster

Gråsisik, Carduelis Flammea
* Lengde 11,5 – 14 cm
* Trekkfugl, men overvintrer også i sydlige Norge.
* Kjønnene har relativt lik drakt, hannen har rødt bryst.
* Lenke til sang
* Faktapost og alle poster

Gråspurv, Passer domesticus
* Lengde 14-16 cm
* Kjønnene har ulik drakt.
* Ligner på pilfink, se under
* Standfugl
* Lenke til sang
* Faktapost og alle poster

Pilfink, Passer montanus
* Lengde 12,5-14 cm
* Kjønnene har lik drakt
* Ligner mye på gråspurv, men skilles enkelt på kinnflekkene.
* Standfugl
* Lenke til sang
* Alle poster

Rødstrupe, Erithacus rubecula
* Lengde 12,5-14 cm
* Kjønnene har lik drakt
* Delvis helårs her i Oslo, men trekker gjerne sørover.
* Lenke til sang
* Faktapost og alle poster.

Linerla, Motacilla alba
* Lengde 16,5-19 cm
* Kjønnene har relativt lik drakt, men det er klare forskjeller.
* Trekkfugl
* Lenke til sang
* Faktapost, video av parring og  alle poster.

Dompap, Pyrrhula pyrrhula
* Lengde 15,5-17,5 cm
* Kjønnene har like tegninger men ulik farge
* I hovedsak standfugl, men delvis trekkfugl.
* Lenke til sang
* Faktapost og alle poster

Kjernebiter, Coccothraustes coccothraustes
* Lengde 16,5-18 cm
* Kjønnene har svært lik drakt.
* Kan både overvintre og trekke syd.
* Lenke til sang
* Faktapost og alle poster

Sidensvans, Bombycilla garrulus
* Lengde 18-21 cm
* Hekker primært i nordlige delene av Norge, og trekker så sørover for vinteren. Jeg ser av og til sidensvans på vår eller høst.
* Kjønnene har ganske lik drakt
* Lenke til sang
* Faktapost

Stær, Sturnus vulgaris
* Lengde 19-22 cm
* Kjønnene har relativt lik drakt.
* Trekkfugl
* Stæren er rødlistet
* Lenke til sang
* Faktapost og alle poster

Svarttrost, Turdus merula
* Lengde 23,5-29 cm
* Kjønnene har ulik drakt.
* De som bor i nord trekker, her i Oslo opptrer de ofte som standfugl.
* Lenke til sang
* Faktapost, video og alle poster

Gråtrost, Turdus pilaris
* Lengde 22-27 cm
* Kjønnene har svært lik drakt
* Standfugl, men de som bor lengst nord trekker litt syd
* Lenge til sang
* Faktapost og alle poster

Flaggspett, Dendrocopos major
* Lengde 23-26 cm
* Kjønnenes drakt er relativt lik med unntak av rød nakkelapp på herren.
* Standfugl
* Faktapost og alle poster

Grønnspett. Picus viridis
* Lengde 30-36 cm
* Kjønne skilles ved at hannens pannefelt er rødt, mens hunnen har et svart felt.
* Standfugl
* Lenke til sang
* Faktapost


Sikker observasjon, har ikke rukket å lage egen post på denne siden, men omtalt på bloggen:

Svarthvit fluesnapper
Stjertmeis
Spurvehauk
Munk

Sikkert observert, ikke godt bildemateriale:
– Rødvingetrost
– Måltrost
– Svartmeis
– Trekryper
– Grå fluesnapper
– Tårnsegler

I øyekroken, ikke sikkert identifisert
– Jernspurv 08 eller 09
– Div sangere, gjentatte år.
– Nøtteskrike, 08, meget usikker.

Her finner du lenker videre til poster om hvordan å mate fuglene, om fuglekasser mm.

Alle foto er tatt av meg eller min mann.
All fakta er basert på Gyldendals store fugleguide
Alle lenker til fuglesang fører til Fuglar.no. Der finner du også sang fra andre arter enn de jeg har.