Trekkfugl i hagen

juhuu, våren er her med trekkfuglen!

Vårtrekk 2010

(Se oversikten over hagens fugler for bilder og sang mm på alle fuglene)

Tidlig mars kom grønnsisiken. Om den skal regnes som trekkfugl eller ei er jeg ikke sikker på for det er mulig den har overvintret nær.
28.3 Bokfink
28.3 Svarttrost, økt antall (altså nye i tillegg til de som overvintrer her)
1.4 Stær (lenge kun en)
7.4 Rødvingetrost
8.4 Linerla
9.4 Måltrost (aller første gang den er observert i hagen)
10.4 Uidentifisert, muligens gransanger. (høyt oppe i tre)

Dato glemt:
Løvsanger
Svarthvitfluesnapper
Munk (kun sett en gang)

Fugler som har vært her gjennom vinteren merket som trekkfugler i fjor:
Rødstrupe, gråtrost, gråspurv og pilfink.
To kjernebitere og en bjørkefink var innom på juleferie.

Vårtrekk 2009

(inkluderer også fugler som kan ha overvintret), dato viser første observasjon.
25. 3 Svarttrost økt mengde.
28.3 Bokfink
28.3 Grønnsisik
29.3 Sidensvans
30.3 Rødstrupe
Gråspurv. sett 1.4, ikke sett ellers i vinter
3.4 Gråtrost
7.4 Bjørkefink
7.4 Rødvingetrost, ikke sikkert identifisert, (kort besøk)
7.4 Stær
10.4 Linerla
13.4 Kjernebiter (kan overvintre lokalt men ikke sett)